Novohradská Times

Časopis je určený žiakom od 11 do 15 rokov.

Druhé číslo (.pdf)
PILOTNÉ ČÍSLO