Korešpondenčný seminár z matematiky

Výsledky 2. kole

KSM 5 - výsledky po 2. kole (.pdf)
KSM 8-9 - výsledky po 2. kole (.pdf)

2.kolo

Úlohy druhého kola KSM5 2023/2024 - pre žiakov 5. ročníka ZŠ (.pdf)
Úlohy druhého kola KSM9 2023/2024 - pre žiakov 8. a 9. ročníka (.pdf)

1.kolo

Úlohy prvého kola KSM5 2023/2024 - pre žiakov 5. ročníka ZŠ (.pdf)
Úlohy prvého kola KSM9 2023/2024 - pre žiakov 8. a 9. ročníka (.pdf)

Vážení rodičia, milí žiaci,

súťaž KSM 5 a KSM 8-9 sa začala 14. novembra 2023, na Deň otvorených dverí na GJH.
Na súťaž sa nemusíte prihlasovať, stačí ak odošlete poštou riešenia svojich príkladov. Súťaž je zadarmo.

S pozdravom

František Kosper - kosper@gjh.sk
organizátor súťaže KSM