Oznamy

Riaditeľské voľno 6.decembra 202305.12.2023

Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci!

Z dôvodu mimoriadnej bezpečnostnej situácie v Bratislavskom kraji je riaditeľka školy nútená vyhlásiť na stredu 6.decembra 2023 pre všetkých žiakov školy riaditeľské voľno. Škola a školský areál budú uzavreté. Učitelia a zamestnanci školy budú vykonávať administratívnu prácu z domu.

Školská jedáleň nebude v prevádzke a všetky obedy sú odhlásené.
Školské akcie, ktoré sa konajú mimo školy sa uskutočnia v upravenom režime a aktualizované informácie pošlú účastníkom týchto akcií zodpovední vyučujúci alebo triedni učitelia.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.
S pozdravom,
Renáta Karácsonyová


Dear colleagues, dear parents, dear students!

Due to an extraordinary security situation in the Bratislava region, the school principal must announce a day off for students for tomorrow, Wednesday, 6th December 2023. The school and the school grounds will be closed. Teachers and school staff will be assigned some administrative work from home.

The school canteen will not be open and all lunches are cancelled automatically.
School events which are planned for tomorrow and were supposed to take place outside the school will happen, yet there will be some alternation in arrival or departure meeting points. All will be updated by teachers-organisers or the class teachers who will send the information to the participants of these events.

Novohradská Newsletter01.12.2023

Vyšlo nové
Jesenné číslo časopisu Novohradská Newsletter

Všetky čísla nájdete na stránke: Novohradská Newsletter

Korešpondenčný seminár z matematiky14.11.2023

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky sme zverejnili úlohy 1.kola KSM:
Úlohy prvého kola KSM5 2023/2024
Úlohy prvého kola KSM9 2023/2024

Stránka Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky

ŠKD16.08.2023

Informácia o úhrade ŠKD v školskom roku 2023/2024 (.pdf)

Stránka Informácie - ŠKD

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Budúce inovácie v učení vedy už dnes15.09.2020

Vďaka podpore Nórskych grantov a Slovenskej republiky vznikol školský projekt Budúce inovácie v učení vedy už dnes. Súčasťou tohto projektu je modernizácia chemického laboratória.
Viac informácií tu lab.gjh.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe.

Spojená škola Novohradská02.09.2016