ŠVL explained


O GJH konte

Niektoré časti sú neaktuálne. Pracujeme na aktualizovaní návodov.

Každá osoba pracujúca alebo študujúca na GJH môže mať konto na školskej sieti. Jedná sa o pridelenú identitu (meno, heslo), pod ktorou sa daná osoba môže prihlásiť a používať počítač v školskej sieti. Konto sa vytvára na 2. poschodí v ŠVL v rootovni. Konto obnáša:

O logine

Žiacky login name pozostáva z priezviska a iniciálky.

Každý má svoj súkromný login name a je zakázané vystupovať pod cudzím.

O hesle

Heslo (alebo password) slúži na vašu autentifikáciu. Každý, kto pozná heslo, sa môže prihlásiť a konať pod daným login nameom! Nie je dôležité aké cenné údaje na konte máte, alebo ako veľmi si chcete chrániť vaše nastavenia! Je teda v zájume každého heslo si strážiť a neustále meniť (aspoň tak raz mesačne), lebo na svete je plno ľudí, ktorí vaše heslo chcú získať (a robiť neplechu na váš účet). Nedbať o svoje heslo je asi rovnako rozum zastavujúca vec ako urobiť zo seba kópiu, dať jej všetky svoje doklady, kľuče a prostriedky a nechať ju chodiť po svete s tým, že môže robiť čokoľvek (aj ďalšie kópie)... :) Prezradenie hesla alebo prihlásenie iného človeka na svoje konto je porušenie poriadku ŠVL

Zmena hesla

Windows v počítačových miestnostiach
Po prihlásení do Windows stlač ctrl-alt-delete a zvoľ "Change password" alebo "Zmeniť heslo".
Online napríklad z domu alebo kabinetu
Po prihlásení sa do intranetu, v sekcii Správa profilu, Zmena hesla. Priamy link.

Pri zmene hesla treba z bezpečnostných dôvodov vždy poznať pôvodné heslo a nové heslo zadať dva krát, aby bolo zrejmé, či ste sa pri zadávaní nepomýlili.

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli heslo, treba prísť ku adminom a pekne poprosiť o reset hesla :)

O domovskom adresári

Každé konto má svoj vlastný domovský adresár, ktorému sa hovorí tiež home. Vo Windows tento adresár vystupuje ako disk H:, v Linuxe ako váš home directory, oznčovaný ~ (čítaj vlnovka / tilda / žblnk ...). Na home adresár je predvolená quota (limit) ?GB.

Ďalšia výhoda je, že dáta z home adresára máte nepretržite prístupné cez internet.

O prihlásení sa na Windows

Vo Windows rozlišujeme dva druhy prihlásenia: doménové a lokálne (workstationové). Vačšina z vás pozná hlavne to druhé - máte ho doma (alebo na GJH v kabinetoch). Vtedy máte konto a dáta na tom počítači, na ktorý sa prihlasujete. Pri prihlásení v kabinete alebo na svoj notebook vrámci GJH siete si svoje nastavenia musíte spravovať sami a svoj disk H: si pridať pravým klikom na My computer, vybrať ponuku Map network drive a vyplniť si:

DriveH:
Folder\\srotovnik\login

kde login je vaše GJH prihlasovacie meno. V prípade, že na počítač, na ktorom pracujete, sa prihlasujete iným menom a heslom, ako máte na GJH, ešte treba kliknúť na Different user name a vyplniť si meno v tvare GJH\login a heslo.

Poznámka: Takéto pripojenie H:čka funguje len vrámci siete GJH, nie cez internet.

V miestnostiach ŠVL sa prihlasuje doménovo, to znamená, že konto a dáta mate na serveri, ktorý sa nevypína, a počítač, na ktorý sa prihlasujete, je len akýsi prostriedok na prácu. Keď si zmeníte nejaké nastavenia (tzv. profile), po odhlásení sa tiež nahrajú na server a zachovajú aj pri nasledovnom prihlásení. Tento systém sa nazýva roaming profile. Pri prvom doménovom prihlásení dostanete základný profile pripravený správcami a máte automaticky prístup ku svojemu H:čku a ďalším sieťovým diskom. Nemusíte sa o nič starať.

Na doménovej mašine máte prístupné tieto disky:

FolderPopis
C: Systémový disk počítača. Nič si naň neukladajte.
C:\Users\<login> Tu sa nachádza váš profil. Po odhlásení sa nahrá na server.
H: \\srotovnik\<login> Osobny home adresár, tu sa nachádzajú vaše Documents, Desktop, Music, Videos a Downloads. Obvykle bývajú súčasťou profilu, ale podľa veľkosti súborov, ktoré tam veľa užívateľov má, by mohlo prihlasovanie/odhlasovanie trvať ťažké štvrťhodiny. Rovnako sa tým zamedzí strate údajov pri niektorých pokusoch, všakže. ;)
H:\.win Miesto, kde je uložený zvyšok profilu v prípade, že sa prihlasujete doménovo.
\\srotovnik\install Inštalačky programov, čo používame na GJH. Môžete si ich zobrať domov, ak máte napríklad pomalý internet, alebo sa už nedajú zohnať.
P: \\srotovnik\public Verejný disk s možnosťou zapisovať
S: \\srotovnik\software Rôzne programy, ktoré na GJH používame. Tento disk je iba na čítanie.


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0